O nas

Zapraszamy do kameralnego (tylko 19 dzieci) punktu przedszkolnego prowadzonego zgodnie z wartościami porozumienia bez przemocy (NVC) i podejścia „bliskościowego”.  Już od 15 lat tworzymy  miejsce, w którym dzieci bezpiecznie i radośnie rozwijają swój potencjał. Mamy możliwość przyjęcia jednego dziecka z orzeczeniem, któremu zapewnimy m.in nauczyciela wspomagającego. 

Podstawę programową realizujemy poprzez:

-zajęcia rozwijające umiejętności językowe, 

-zabawy z językiem angielskim,

-zajęcia plastyczno-techniczno-sensoryczne,

-zajęcia muzyczno-ruchowe,

– zajęcia taneczne -rozwojowe prowadzone przez RoarDance www.centrumekspresja.pl/roardance/

– zajęcia gimnastyczne,

– zajęcia wspierające umiejętności matematyczno -przyrodnicze,

– zabawy teatralne,

– Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

–  joga dla dzieci

– dogoterapia.

 Każdemu dziecku indywidualnie poświęcamy dużo czasu i troski. Przedszkole prowadzone jest przez psychologa zgodnie z aktualną wiedzą o rozwoju dziecka.

Największą wartość naszego przedszkola stanowią doświadczeni w pracy pedagogicznej, świetnie wykształceni, stale doskonalący swoje umiejętności, nauczyciele i specjaliści.  Grupą opiekują się 3 osoby. Nauczyciel wychowania przedszkolnego (który ukończył także terapie pedagogiczną z integracją sensoryczną), psycholog oraz pedagog specjalny (który ukończył także wychowanie przedszkolne, integracje sensoryczną, wczesne wspomaganie rozwoju). Wszyscy ukończyliśmy liczne kursy m.in Treningu Umiejętności Społecznych oraz Porozumienia Bez Przemocy.   Praca z dziećmi jest dla nas pasją,  inspiruje nas i cieszy. 

Jesteśmy placówką oświatową zarejestrowaną przez Wydział Edukacji Miasta Gdańska (Nr 346/ P-P/12), nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5.

Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy
Piotrkowska 39 B
80-180 Gdańsk
mag.pniewska@gmail.com
tel. 605 166 473