O nas

Zapraszamy do kameralnego (tylko 20 dzieci) przedszkola prowadzonego w rodzinnej atmosferze. Stworzyliśmy miejsce, w którym dzieci rozwijają swój potencjał i uczą się trudnej sztuki bycia ze sobą nawzajem.

W ramach czesnego oferujemy: język angielski, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn.

Organizujemy wiele wycieczek, zapraszamy też do nas ciekawych gości.

Już od 12 lat staramy się tworzyć atmosferę szacunku i odpowiedzialności za siebie i innych.

Każdemu dziecku indywidualnie poświęcamy dużo czasu i troski dla Jego problemów i trudności pomagając pokonać je i zrozumieć. Bliska jest nam pedagogika humanistyczna reprezentowana przez duńskiego pedagoga i terapeutę Jaspera Juula i  Przedszkole prowadzone jest przez psychologa dziecięcego zgodnie z aktualną wiedzą o rozwoju dziecka.

Jesteśmy placówką oświatową zarejestrowaną przez Wydział Edukacji Miasta Gdańska (Nr 346/ P-P/12), nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3.

Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy
Piotrkowska 39 B
80-180 Gdańsk
mag.pniewska@gmail.com
tel. 605 166 473