Adaptacja

Jak pracujemy

Pracujemy w oparciu o podejscie bliskościowe – zauważamy indywidualne potrzeby każdego dziecka, otaczamy je troską i wparciem. 

 • budujemy z dziećmi relacje, pełne wzajemnego szacunku, bez kar i nagród
 • stwarzamy dzieciom warunki do rozwoju ich motywacji wewnętrznej, wzmacniamy ich zasoby i wiarę we własne możliwości
 • uczymy dzieci, że można rozwiązywać konflikt nie za pomocą siły, ale za pomocą słów i łagodnej rozmowy. Istotne jest przy tym to, że nauczyciele sami nie rozsądzają konfliktów, nie przypisują dzieciom etykiet i nie szukają winnych. Zamiast tego odwołują się do potrzeb i emocji każdego z nich.
 • głównym obszarem naszej pracy edukacyjnej jest rozwój inteligencji emocjonalnej oraz kompetencji życiowych u naszych przedszkolaków
 • uczymy dzieci doświadczania emocji i właściwego ich przeżywania oraz tworzenia pozytywnych strategii radzenia sobie ze stresem i porażkami (samoregulacja)
 • uczymy asertywnej postawy, stosujemy zachęty, pytania pełne ciekawości, wzmacniamy w dzieciach poczucie sprawczości
 • pracujemy na zasobach dzieci, co oznacza, że każde dziecko ma szansę rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami
 • rodzaj zajęć i kart pracy dostosowujemy do potrzeb i możliwości dzieci, co oznacza realną pracę na poziomach w ramach jednej grupy wiekowej

Praktyki żywieniowe

 • wspieramy dzieci w samodzielnym decydowaniu o tym ile i co zjedzą, uczymy je odpowiedzialności i decydowania o sobie
 • zachęcamy dzieci do jedzenia i próbowania nowych potraw, bez zmuszania ich i bez stosowania nagród za zjedzenie posiłku
 • dbamy, aby dzieci umiały rozpoznać naturalny moment nasycenia, co jest istotne w przeciwdziałaniu zaburzeniom żywieniowym
 • posiłki dostarcza nam firma Natura catering, która używa produktów dobrej jakości, nie używa półproduktów, wszelkie posiłki są od postaw robione przez nią, w tym ciasta, niektóre wędliny, pasztety, pasty itd

Zapraszamy wkrótce.

Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy
Piotrkowska 39 B
80-180 Gdańsk
mag.pniewska@gmail.com
tel. 605 166 473