Lokal

Punkt przedszkolny mieści się na parterze, posiada dużą salę (50m²) przystosowaną do każdej aktywności dzieci, z łatwym dostępem do zabawek i materiałów plastycznych oraz dobrze wyposażoną – testowane zabawki dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci, zabawki edukacyjne i materiały do zabaw twórczych, pomoce dydaktyczne. Wyposażenie posiada atesty higieniczne i certyfikaty ppoż. Łazienka dostosowana jest do wzrostu dzieci. Plac zabaw przy ul. Nowosądeckiej jest ogrodzony oraz wyposażony w bezpieczny sprzęt firmy Topus.

Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy
Piotrkowska 39 B
80-180 Gdańsk
mag.pniewska@gmail.com
tel. 605 166 473